Nazad na vrh

Specijalizovana oprema

Mašina za pripremno oblikovanje komponenti

Mašina za pripremno oblikovanje komponenti

  • Za aksijalne, radijalne i DIP komponente
  • Proizvodni kapacitet zavisi od modela: od 26 do 48 000 komponenti na sat
Testeri i kontrolno/merna oprema

Testeri i kontrolno/merna oprema

Ramovi za montažu "through hole" komponenti

Ramovi za montažu "through hole" komponenti

PCB separatori

PCB separatori

  • Brz i ekonomičan način za separaciju prethodno zarezanih PCB-a
Brojači aksijalnih, radijalnih i SMD komponenti

Brojači aksijalnih, radijalnih i SMD komponenti

  • Mikropocesorska kontrola
  • Širina trake aksijalnih komponenti: 55-110 mm
  • Max. prečnik komponente: 14 mm
Vage za brojanje komponenti

Vage za brojanje komponenti

  • Sistem baziran na senzoru naprezanja
  • Parametre podešava korisnik